Paslaugos

gallery/1_ico

Pagal galiojančius teisės aktus įmonėms, įstaigoms ir ūkio subjektams ruošiame dokumentaciją:

CIVILINĖ SAUGA:

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas;

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas;

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas;

Civilinės saugos mokymų planas.

 

GAISRINĖ SAUGA:

Gaisrinės saugos instrukcija;

Veiksmų kilus gaisrui planas;

Instruktavimo tvarka;

Vidinės įmonės/įstaigos gaisrinės tvarkos dokumentacijos;

Evakavimo planai;

Gaisrinės saugos ženklai (šviečiantys);

Gaisrinės saugos registracijos žurnalai.

 

DARBŲ SAUGA

Rengiame įmonės vietinius (lokalinius) darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentus;

Rengiame darbo tvarkos taisykles;

Pareigines instrukcijas;

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas;

Vidaus darbo tvarkos taisykles;

Nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių dokumentaciją;

Sudarome darbuotojų, kuriems privalomas sveikatos tikrinimas sąrašus, pagal pareigybes ir atliekamus darbus:

Sudarome kenksmingų veiksnių sąrašus, kurie įrašomi į asmens medicinines knygeles ir pagal kuriuos periodiškai tikrinama sveikata darbuotojams;

Analizuojame privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuojame šių rekomendacijų įgyvendinimą;

Rengiame darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimų tvarkas, incidentų darbe tyrimų ir registravimo įmonėje tvarką ir kt.

Avarinių situacijų planų parengimas;

Parenkame naudojamų įmonėje atliekų konteinerių eksploatavimo instrukcijas.

 

gallery/2_ico

Organizuojame mokymus, bei pratybas:

 

CIVILINĖ SAUGA:

Civilinės saugos darbuotojų mokymai pagal tipinę civilinės saugos mokymo programą;

Darbuotojų mokymas veikti pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą (supažindinimas su planu);

Civilinės saugos stalo pratybos;

Civilinės saugos funkcinės pratybos.

 

GAISRINĖ SAUGA:

Darbuotojų mokymas pagal tipinę gaisrinės saugos darbuotojų mokymo programą;

Evakavimosi pratybos;

Gesintuvo naudojimo pratybos.

 

 

Atliekame gesintuvų patikrą.