Saugidarboviete.eu kolektyvas teikia  gaisrinės ir civilinės saugos kompetencijų rengimo įstaigoje ar įmonėje paslaugas. Atliekame reglamentuotus civilinės ir priešgaisrinės saugos darbuotojų mokymus, pagal tipinę mokymo programą, paruošiame protokolus, įsakymus, o išklausius kursus darbuotojams įteikiame pažymėjimus. Įstaigose organizuojame civilinės saugos stalo ir funkcines pratybas, taip pat gaisrinės saugos evakavimo pratybas (pratybos atliekamos paleidžiant imitacinius, pavojaus bei kvapo nekeliančius, dūmus patalpoje). Pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimus braižome evakavimo planus. Atliekame gesintuvų patikrą, kurios metu tikriname gesintuvų slėgį, svorį, išpurškimo žarnelės būklę, gesinamosios medžiagos kiekį, dažų storį, etiketės būklę ir t.t., atlikus patikrą užklijuojeme galiojimo etiketes. Rengiame gaisrinės saugos dokumentacijas (gaisrinės saugos instrukcijas, veiksmų kilus gaisrui planus, atitikties deklaracijas). Rengiame civilinės saugos dokumentus: Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių  planus, mokymo tvarkos aprašus, mokymo planus. Parduodame paprastus, bei tamsoje šviečiančius gaisrinės įrangos, bei evakuacijos ženklus. Maloniai lauksime Jūsų skambučių, ar laiškų! Konsultacijos pas mus nieko nekainuoja!

Priešgaisrinės saugos mokymai

Reglamentai ir įstatyimai nustatantys reikalavimus šiems mokymams:
(Žin., 2002, Nr. 123-5518)
(Žin., 2005, Nr. 26-852)
(Žin., 2010, Nr. 99-5167)
(Žin., 2011, Nr. 100-4727)
(Žin., 2012, Nr. 118-5970)
Atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos įstatymą, bei į bendrąsias priešgaisrinės saugos taisykles, kiekviename ūkio subjekte, nepriklausomai nuo juridinės formos, kas tris metus turi būti organizuojami darbuotojų mokymai ir atestavimai pagal priešgaisrinės saugos taisykles. Mokymai įforminami protokolu.
 

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

Civilinės saugos mokymai

Reglamentai ir įstatymai nustatantys reikalavimus šiems mokymams:

(Žin., 1998, Nr. 115-3230)
(Žin., 2009, Nr. 159-7207)
(Žin., 1999, Nr. 44-1407)
(Žin., 2005, Nr. 19-611)
Šios įstatiminės bazės nustato, kokia tvarka turi būti vykdomi civilinės saugos mokymai darbuotojams. Periodiškumas - kas vieneri metai.

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

Dokumentacijų rengimas

Atliekame įmonių, įstaigų, organizacijų, bei kitų ūkio subjektų civilinės ir priešgaisrinės dokumentacijos auditą.
 
Rengiame:

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

Gaisrinė sauga:
Priešgaisrinės saugos instrukcijas;
Veiksmų kilus gaisrui planus;
Gaisrinės saugos atmintines;
Įmonės įsakiminę bazę;
Gaisrinės saugos pratybas;
Specialios paskirties ūkio subjekto priešgaisrinės tvarkos formas;
Gaisrinės saugos instruktažų tvarkos dokumentaciją;
Civilinė sauga:
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planus;
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planus;
Civilinės saugos stalo pratybas;
Civilinės saugos funkcines pratybas;
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašus;
Civilinės saugos įvadines instrukcijas;

 

Pratybos

Civilinės saugos stalo pratybos - struktūrinis tam tikros situacijos, kuri pateikta pra­tybų aprašyme, aptarimas, sprendimų priėmimas dalyvaujant atsakomuo­sius veiksmus atliekantiems darbuotojams. Įstaigose, įmonėse, organizacijose ar kituose ūkio subjektuose, kuriuose įstatymine tvarka yra numatoma organizuoti civilinės saugos pratybas. Stalo pratybos turi būti organizuojamos kiekvienais metais, išskyrus tuos metus, kada yra organizuojamos funkcinės civilinės saugos pratybos.
 
Organizuojame ir forminame civilinės saugos stalo pratybas, civilinės saugos funkcines pratybas, taip pat gaisrinės saugos pratybas.

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

Atliekame gesintuvų patikrą, kurios metu tikriname:

 

Manometro rodyklę ;
Dažų dangos kokybę;
Išpurškimo žarnelę;
Paleidimo mechanizmą;
Sandarumą;

Etikėtės kokybę (prireikus perklijuojame);

Gesinamosios medžiagos kiekį;

 

Esant poreikiui: 
Persijojame gesinimo miltelius;
Užpildome gesintuvą;

Gesintuvų patikra

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

Gaisriniai ženklai

Svarbu - nuo 2013 05 01 įsigaliojo "Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų" (Žin., 2013, Nr. 42-2099) pakeitimas, kuris nustato, kad evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis, praėjus 10 minučių nuo ne trumpesnio kaip 15 minučių 50 lx šviesos srauto stiprumo poveikio, turi būti ne mažesnis nei 180 mcd/m2.

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

1
2
3
4

Evakavimo planai

Kiekvienoje įstaigoje ar įmonėje, nepriklausomai nuo jos veiklos pobūdžio, turi būti paruošti evakavimo planai. Evakavimo planai reikalingi sėkmingai žmonių evakuacijai pavojaus atveju. Evakavimo planas, turi būti paruoštas taip, kad atitiktų visus šiai dienai galiojančius teisės aktus. Saugidarboviete.eu teikia evakavimo planų projektavimo darbus. 

Saugumas yra neįkainojamas, tačiau pažadame Jums pasiūlyti pačią geriausią jo kainą!

Kontaktai

Civilinės ir priešgaisrinės saugos specialistai

Vardas  
El. paštas  
Pranešimas  

Arvydas

Tel.: +370 662 67686

E-paštas: arvydas@saugidarboviete.eu

Jana

Tel.: +370 662 25582

E-paštas: jana@saugidarboviete.eu